samme År
------ Karen Albrectdatter
samme år
------ Christen Jensen Smed
------ Anders Christensen Helverschou
------ Christen Larsen
Saunte
------ Bodil Olesdatter
------ Lars Erlandsen
------ Peder Larsen
------ Maren Larsdatter
------ Anna Larsdatter
------ Kirsten Erlandsdatter
------ Peder Erlandsen
------ Boel Erlandsdatter
------ Nille Andrea Nielsen
Saunte Overdrev
------ Christian Marius (Pedersen) Helverskov
------ Hans Theodor Vestermann
------ Dorthea Vestermann
Sdr. Kongerslev - Ålborg Amt
------ Nelly Albrechtsen
Sdr. Kongerslev kirke
------ Nelly Albrechtsen
Sebber Kirke
------ Mogens Christian Mogensen
Sejlstrup
------ Maren Jensdatter
senere: Bonderup
------ Christen Christensen
Sjøstrup
------ Maren Mogensen
------ Christine Marie Mogensen
Skald
------ Peter Jensen
Skarp Salling Kirke
------ Peder Andersen Kjeldgaard
------ Else Marie Andersen Kjeldgaard
Skarp Salling Kirkegård
------ August Pedersen Kjeldgaard
Skibstrup
------ Hans Christian Pedersen
------ Ellen Marie Jensen
------ Peder Gudmandsen
------ Johanne Marie Hansdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Niels Olsen
------ Hans Olsen
------ Carl Viggo Pedersen
------ Larsine Marie Christensen
------ Gundhild Johanne Elmine Pedersen
------ Ida Laura Pedersen
------ Maren Kirstine Pedersdatter
------ Gunhild Marie Pedersdatter
------ Pernille Marie Pedersdatter
------ Anna Catrine Gudmandsdatter
------ Kirsten Hansdatter
------ Lars Hansen
------ Anne Margrethe Hansdatter
------ Margrethe Hansdatter
------ Gudman Poulsen
------ Poul Gudmansen
------ Peder Gudmansen
------ Hans Gudmansen
------ Niels Gudmansen
------ Gunnild Marie Gudmansdatter
------ Margrethe Kirstine Gudmansdatter
------ Ane Marie Gudmansdatter
------ Birthe Kirstine Gudmansdatter
------ Ole Gudmansen
------ Peternille Gudmansdatter
------ Ane Sophie Gudmansdatter
------ Mathias Gudmansen
------ Inger Cathrine Jensdatter
------ Jens Jørgen Pedersen
------ Peder Anton Pedersen
------ Johan Sinius Gudmansen
------ Hanne Josephine Pedersen
------ Ane Martine Pedersen
------ Betsy Olivia Pedersen
------ Marianne Andreasdatter
------ Andreas Poulsen
------ Hanne Margrethe Poulsen
------ Sophie Marie Poulsen
------ Juliane Emilie Poulsen
------ Bendte Kirstine Poulsen
------ Peter Georg Pedersen
------ Niels Anton Pedersen
------ Edvard Gudman Pedersen
------ Hans Emil Pedersen
------ Meta Helene Berntine Larsen
------ Ole Gudmansen
------ Jørgen Gudmansen
Skibstrup - Tikøb
------ Margrethe Hansdatter
Skivum
------ Jens Knud Mogensen
------ Mogens Knudsen
------ Maren Pedersdatter
------ Jens Nielsen
------ Bodil Marie Krestine Nielsine Mogensen
------ Johanne Kirstine Mogensdatter
------ Karen Marie Mogensdatter
------ Ane Mogensdatter
------ Ane Kirstine Mogensdatter
------ Bodil Marie Mogensdatter
------ Maren Mogensdatter
------ Marie Mogensdatter
------ Kristen Mogensen
Skivum Kirke
------ Maren Pedersdatter
------ Jens Nielsen
------ Bodil Marie Krestine Nielsine Mogensen
------ Johanne Kirstine Mogensdatter
------ Karen Marie Mogensdatter
------ Nicoline Mogensdatter
Skivum Kirkegård
------ Jens Knud Mogensen
------ Mogens Knudsen
Skivum sogn, Aalborg amt
------ Maren Pedersdatter
Skovsgård
------ Kristian Eshrich Jensen
------ Poula Elise Jensen
------ Anna Jensen
Skræm
------ Jacob Pedersen Kjeldgaard
------ Christen Møller Larsen
Skræm Kirke
------ Thomas Peter Thomsen (Stagsted)
Skt. Hans Hospital
------ Niels Pedersen Kjeldgaard
Skt. Johannes Kirke
------ Andreas Vilhelm (Boa) Jørgensen
Skt. Mathæus Kirke
------ Ebba Petersen
Skærm
------ Peder Christensen Kjeldgaard
------ Niels Christensen Kjeldgaard
------ Maren Christensdatter Kjeldgaard
------ Lars Christensen Kjeldgaard
------ Anders Christian Christensen Kjeldgaard
------ Kirsten Christensdatter Kjeldgaard
Skærm Kirke
------ Lars Christensen Kjeldgaard
------ Anders Christian Christensen Kjeldgaard
------ Kirsten Christensdatter Kjeldgaard
Slette Strand
------ Anders Madsen Larsen
------ Gunder Gregersen
------ Peder Christian Gundersen
------ Petronelle Gundersen
------ Niels Christian Christensen
Solbjerg Kirke
------ Mette Marie Sørensen
St. Jørgens Kirkegård
------ Rasmus Erichsen
------ Just Lauritzen
------ Erich Rasmussen
------ Erich Rasmussen
------ Anne Sophia Rasmusdatter
St. Magleby Kirke
------ Astrid Agth Bødker
Stagsted
------ Elisabeth Kristine Christensdatter Helverschou
------ Christen Laursen
------ Mariane Christensdatter
------ Laurs Christensen
------ Christen Christensen
------ Niels Christensen
------ Anders Christensen
------ Ane Margrethe Christensdatter
------ Peder Jensen
------ Jens Christian Pedersen
------ Ane Andersdatter
------ Mariane Andersdatter
------ Anders Madsen Larsen
------ Anders Stagsted Sørensen
------ Else Kathrine Larsen
------ Jens Christian Larsen
------ Anders Stagsted Larsen
------ Ane Elisabeth Andersen
------ Inger Marie Larsen
------ Ane Kathrine Larsen
------ Marinus Andersen
------ Agnes Larsen
------ Karen Kirstine Christensen
------ Oktavia Elisabeth Stagsted
------ Petra Thomine Stagsted
------ Johannes Larsen
------ Anders Christian Larsen
------ Alfred Larsen
------ Ane Cathrine Christensdatter
------ Christen Pedersen Christensen
------ Ane Andersdatter
------ Christen Pedersen Christensen
------ Dorthe Christensdatter
Stagsted Hede
------ Anders Christian Larsen
Stagsted Kjær
------ Anders Larsen
------ Lars Peter Larsen
------ Jens Hengse Larsen
------ Elisabeth Andrea Larsen
------ Dorthea Larsen
Stagsted Mark
------ Kristoffer Peter Larsen
------ Marie Petrea Larsen
------ Anne Kirstine Larsen
------ Eline Mariane Larsen
Stagsted, Lerup
------ Dorthe Christensdatter
Stagsted, Telling, Lerup
------ Ane Cathrine Christensdatter
Stagstedgård
------ Peder Christian Andersen
------ Kirsten Andersdatter
------ Mariane Andersdatter
------ Christine Andersdatter
------ Ane Andersdatter
------ Inger Marie Andersen
------ Mariane Andersdatter
------ Anders Stagsted Sørensen
------ Else Kathrine Larsen
------ Elisabeth Larsen
------ Agnes Kirstine Stagsted
Stagstedgården
------ Anders Christensen
------ Lisbeth Pedersdatter
Stenstrup
------ Lars Hansen
------ Ellen Nielsdatter
------ Nille Sophie Larsdatter
------ Hans Larsen
------ Niels Larsen
------ Johanne Kirstine Larsdatter
------ Peternille Larsdatter
------ Betzy Caroline Emilie Larsdatter
------ Peder Rasmussen Larsen
------ Stine Larsdatter
------ Inger Cathrine Jensdatter
Stige
------ Maria Andersdatter Scalesin
------ Anders Christensen
------ Christen Andersen Schalesin
------ Karen Andersdatter Schalesin
------ Anna Margrethe Andersdatter Schalesin
------ Maren Andersdatter Schalesin
------ Jep Hansen
------ Anders Clausen
------ Knud Clausen
------ Dorthe Clausdatter
------ Jørgen Ibsen
------ Hans Ibsen
Stige.
------ Maren Ibsdatter
Storarden
------ Mette Marie Nielsdatter
Storarden Kirke
------ Niels Christian Nielsen Krogh
------ Holger Valdemar Nielsen Krogh
------ Helga Valborg Nielsen Krogh
Storarden Kirkegård
------ Mette Marie Nielsdatter
------ Holger Valdemar Nielsen Krogh
Storarden Kirkegård, Aalborg Amt
------ Niels Nielsen Krogh
------ Maren Mogensen
Strandlyst, Søvang/St. Magleby
------ Astrid Agth Bødker
Stubberup
------ Karen Nielsdatter
------ Niels Andersen
------ Anders Nielsen
------ Dorthe Nielsdatter
------ Anne Nielsdatter
------ Mette Nielsdatter
------ Else Marie Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Anders Nielsen
------ Karen Andersdatter
------ Jens Andersen
------ Mette Andersdatter
------ Margvar Andersen
Sundbyvester
------ Sofus Carl Peter Petersen
Svenstrup
------ Niels Christensen Helverschou
------ Niels Christensen Helverschou
------ Elisabeth Kristine Christensdatter Helverschou
------ Niels Christensen Helverschou
------ Anders Christensen Helverschou
------ Anders Christensen Helverschou
------ Christen Nielsen Helverschou
------ Ane Nielsdatter Helverschou
------ Lauritz Nielsen Helverschou
------ Sidsel Popp Nielsdatter Helverschou
------ Niels Andersen
------ Hans Christensen Blickfeldt
------ Anders Nielsen
------ Anders Nielsen
------ Else Marie Hansdatter (Blickfeldt)
------ Else Hansdatter (Blickfeldt)
------ Anne Hansdatter (Blickfeldt)
------ Niels Hansen (Blickfeldt)
------ Mette Margrethe Nielsdatter Buus
------ Jens Peter Jørgensen
------ Mette Margrethe Jensen
------ Niels Peter Pedersen Kjær
------ Maren Laursen
Svenstrup - Ålborg Amt
------ Christen Nielsen Helverschou
Svenstrup By
------ Peder Pedersen Kjær
Svenstrup Kirke
------ Niels Christensen Helverschou
------ Christen Nielsen Helverschou
------ Elisabeth Kristine Christensdatter Helverschou
------ Niels Christensen Helverschou
------ Anders Christensen Helverschou
------ Anders Christensen Helverschou
------ Christen Nielsen Helverschou
------ Ane Nielsdatter Helverschou
------ Lauritz Nielsen Helverschou
------ Sidsel Popp Nielsdatter Helverschou
------ Anders Nielsen
------ Anders Nielsen
------ Else Marie Hansdatter (Blickfeldt)
------ Anne Hansdatter (Blickfeldt)
------ Niels Hansen (Blickfeldt)
------ Niels Sørensen Buus
------ Karen Margrethe Sørensdatter Buus
------ Søren Nielsen Buus
------ Mette Margrethe Jensen
------ Mette Marie Nielsen
Svenstrup Kirkegård
------ Niels Christensen Helverschou
------ Niels Christensen Helverschou
------ Anders Christensen Helverschou
------ Christen Nielsen Helverschou
------ Ane Nielsdatter Helverschou
------ Niels Andersen
------ Else Hansdatter (Blickfeldt)
------ Anne Hansdatter (Blickfeldt)
------ Søren Nielsen Buus
------ Johanne Mortensdatter
------ Niels Sørensen Buus
------ Karen Margrethe Sørensdatter Buus
------ Søren Nielsen Buus
------ Mette Margrethe Nielsdatter Buus
------ Søren Buus Nielsen
------ Dødfødt Nielsen Buus
------ Cicillie Jensdatter
Søhuset
------ Anne Margrethe Jensdatter
Sønderhaven
------ Marinus Larsen
Sønderup Kirke
------ Else Nielsdatter
------ Mette Marie Nielsdatter
Sønderup Kirke, Aalborg Amt
------ Bodil Marie Nielsdatter
Sønderup Kirkegård
------ Niels Mikkelsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01/01/2020